สุขภาพ

อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคยอดฮิตที่ป้องกันได้

ช่วงปลายปีสภาพอากาศเริ่มเย็นลง ทำให้ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น พบปะสังสรรค์ตามร้านอาหาร

 

สุขภาพ

 

และแหล่งท่องเที่ยวที่บรรยากาศดี ทำให้อาจมองข้ามเรื่องของความสะอาดของอาหาร อาจเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วงตามมา สคร.9 แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยขอให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากเป็นอาหารค้างมื้อ ควรนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทาน ดื่มน้ำสะอาด ล้างวัตถุดิบให้สะอาดก่อนนำมาปรุงประกอบอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อโรค หลีกเลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หากอาหารมีรูป รส กลิ่น สี ผิดปกติไม่ควรนำมารับประทาน

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึง โรคอาหารเป็นพิษว่า เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร สาเหตุเกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมี โลหะหนัก หรือจากการรับประทานอาหารและน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะ คอแห้งกระหายน้ำ และอาจมีไข้ได้ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมาก ๆ ผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกหมดสติได้ การช่วยเหลือเบื้องต้นควรให้จิบสารละลายเกลือแร่ โอ อาร์ เอส บ่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -12 พฤศจิกายน 2565 พบผู้ป่วย 1,371 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วย 450 ราย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วย 428 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 342 ราย และจังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วย 151 ราย