เทคโนโลยี

ชัยวุฒิ ชู APEC Digital Trade

ชัยวุฒิ ชู APEC Digital Trade ไทยลุยสร้างศูนย์กลางข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ

 

เทคโนโลยี

“ชัยวุฒิ” ชู APEC Digital Trade ผนึกกำลังสร้าง National Digital Trade Platform ทำให้ไทยมีศักยภาพแข่งขันและสะดวกรวดเร็วสำหรับนักลงทุนเพิ่มขึ้น พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล

วันที่ 16 พ.ย. 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุม APEC Digital Trade Symposium ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Advancing Digital Trade Transformation and Connectivity in APEC and ASEAN โดย นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หันไปสู่การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน องค์กรกับนโยบายภาครัฐก็ต้องปรับเปลี่ยนให้รองรับและพร้อมสำหรับธุรกรรมดิจิทัลต่างๆ APEC มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกต่างๆ มาช่วยกันสร้างมาตรฐานกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

สำหรับประเทศไทยได้เสนอโครงการ APEC Digital Trade Transformation Work Program โดยทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ในการทดสอบระบบแบบไลฟ์ และทำ Proof of concept แลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้ากับข้อมูลต่างๆ ด้วยกัน อีกทั้งไทยได้จัดตั้งระบบ National Digital Trade Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและสะดวกรวดเร็วสำหรับนักลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นไทยยังพัฒนาระบบอละกฎหมายดิจิทัลอื่นๆ เช่น e-Transactions, e-Meeting, PDPA เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Trade Transformation