เทคโนโลยี

คุณค่า 5G ในสายตาคนนอกวง

ดร.นครินทร์ อมเรศ ธนาคารไทยพาณิชย์“ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งต่ออนาคตที่เครือข่ายสื่อสารเคลื่อนที่ยุคที่ห้า (5G) สร้างขึ้น”

เทคโนโลยี เป็นประโยคเปิดในบทความที่ McKinsey เผยแพร่ปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่ออธิบายว่าเทคโนโลยี 5G สร้างมูลค่าเพิ่มในรูปเม็ดเงินให้กับธุรกิจโทรคมนาคม หากสามารถเปลี่ยนผ่านจากการให้บริการเครือข่ายไปสู่การเสนอผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งในสายตาคนนอกอุตสาหกรรมแล้ว ขอหยิบยกประเด็นเพื่อถกถึงคุณค่าต่อภาพรวมด้วย

เทคโนโลยี คุณค่า 5G

ก่อนอื่นขออิงตัวเลขจากบทความดังกล่าวว่าธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลกมีแผนการลงทุนเกี่ยวกับเครือข่าย 5G เพิ่มขึ้น 650 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปี 2022-2025 โดยผู้ประกอบการในภูมิภาคอเมริกาเหนือจะลงทุนเพิ่ม 200 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสองเท่าของเม็ดเงินที่ใช้ประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5G ในปี 2021 การลงทุนมูลค่ามหาศาลทำให้ต้องสร้างความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ แต่มีเพียงผู้ให้บริการโทรคมนาคม 7 รายที่สร้างมูลค่าได้จากการนำเสนอผลลัพธ์ตอบโจทย์ลูกค้า มี 19 ราย ที่ให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงแบบพรีเมียม และมี 32 ราย ที่ให้บริการเฉพาะเครือข่ายเชื่อมโยงหลัก ขณะที่เหลืออีก 42 ราย ยังไม่ได้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์จาก 5G จากผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมที่มีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด 100 อันดับแรกของโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม :  อีลอน มัสก์ ทวงสิทธิ์ ChatGPT ต้องฟรีและทั่วถึง?