ธุรกิจ

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนลูกค้าสมัครใช้ ‘บิลอิเล็กทรอนิกส์’ ปลอดภัย ใช้งานง่าย ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าช่วยลดคาร์บอนเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 234,000 ต้น ในปี 2565

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนลูกค้าสมัครใช้ ‘บิลอิเล็กทรอนิกส์’ ปลอดภัย ใช้งานง่าย ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าช่วยลดคาร์บอนเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 234,000 ต้น ในปี 2565

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เชิญชวนสมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อในเครือ ลงทะเบียนรับเอกสารใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Billing) ทดแทนแบบกระดาษ สะดวก รวดเร็ว สมัครใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ปลอดภัย พร้อมช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สานต่อวิสัยทัศน์ของกรุงศรี กรุ๊ป ในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ พร้อมตั้งเป้าภายในปี 2565 จะมีสมาชิกบัตรฯ สมัครใช้บริการรับใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า 3.5 ล้านบัญชี ช่วยลดการใช้กระดาษได้ 84 ล้านแผ่น เท่ากับช่วยลดคาร์บอนได้รวมกว่า 2,113,000 กิโลกรัม เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 234,000 ต้น

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนลูกค้าสมัครใช้
นางอัญชุลี แววทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส กล่าวว่า “กรุงศรี คอนซูมเมอร์ อยากชวนสมาชิกบัตรฯ ร่วมลงทะเบียนรับเอกสารใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนแบบกระดาษ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับบริการแจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สะดวก รวดเร็วผ่านทางอีเมล ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารที่อาจสูญหาย ทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยภายหลังจากที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ริเริ่มโครงการใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Billing) มาระยะหนึ่ง พบว่าช่วยลดการใช้กระดาษได้มากถึง 30 ล้านแผ่นในปี 2564 ซึ่งเท่ากับช่วยลดคาร์บอนได้ 754,800 กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 83,800 ต้น
ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯ ที่สนใจบริการนี้สามารถโทรแจ้งกับฝ่ายบริการลูกค้า หรือกดสมัครรับใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตัวเองในแอป UCHOOSE ที่เมนู ‘สมัครรับใบแจ้งยอดทางอีเมล’ แล้วทำตามขั้นตอน จากนั้นระบบจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่านใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนให้ที่อีเมลที่สมาชิกบัตรฯ ได้เคยลงทะเบียนไว้”

นอกจากโครงการใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Billing) แล้ว กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังคงมุ่งดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการที่น่าสนใจอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการ Shred2Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่ได้เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วมาย่อยทำลายตามกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล จากนั้นจึงนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นกระดาษหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งกระดาษที่ใช้แล้วไปสู่กระบวนการรีไซเคิลมากถึง 127 ตัน เท่ากับช่วยลดคาร์บอนได้ถึง 33,000 กิโลกรัม เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินงานเหล่านี้ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังสะท้อนถึงความร่วมมือสนับสนุนวิสัยทัศน์สำคัญของกรุงศรี กรุ๊ป ในเรื่อง ‘ความเป็นผู้นำภาคการเงินด้านความยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน’ เพื่อเป้าหมายในการลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) โดยมีส่วนร่วมต่อแผนลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการดำเนินงานของธนาคารภายในปี 2573 และลดการปล่อยคาร์บอนจากการให้บริการทางการเงินทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปี 2593

“กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งเป้าว่าภายในปี 2565 จะมีสมาชิกบัตรฯ สมัครใช้บริการรับใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า 3.5 ล้านบัญชี จะช่วยลดการใช้กระดาษได้ประมาณ 84 ล้านแผ่น คิดเป็นลดคาร์บอนได้รวมกว่า 2,113,000 กิโลกรัม เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้มากกว่า 234,000 ต้น นอกจากนั้น กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะยังคงมุ่งมั่นสานต่อวิสัยทัศน์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงศรี กรุ๊ป อย่างต่อเนื่องผ่านการผสานในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ โดยเราเชื่อมั่นว่าพลังความร่วมมือของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร,พนักงาน, สมาชิกบัตรฯ, กลุ่มบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนโลกและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต” นางอัญชุลี กล่าวทิ้งท้าย